Úvod > Fakulta >

III. Slovenská univerziáda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia univerzitného športu a Univerzita Mateja Belav v Banskej Bystrici organizujú III. Slovenskú univerziádu.
III. UNIVERZIÁDA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Dátum: 23. 1. 2012 - 26. 1. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný gestor: MŠVVaŠSR, SAUŠ, UMB
Hlavný cieľ: Jedno z najvýznamnejších podujatí pre vysokoškolákov roku 2012.

Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Alpské lyžovanie, Beh na lyžiach, Biatlon, Bedminton, Bouldering, Florbal, Futsal, Karate Speed badminton, Squash, Stolný tenis, Tanešný šport
Ďalšie informácieVšetky dôležité informácie o dátumoch, časoch a mieste jednotlivých súťaží ako aj výsledky nájdte na www.univerziada.umb.sk.
Web: http://www.univerziada.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián  Lihan
Titul:
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
marian.lihan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: