Úvod > Fakulta >

Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy

Dátum: 9. 2. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF Tajovského 10 B.Bystrica - Aula rotunda -nová budova
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: Riešenia pre úspory a transparentnosť vo verejnom obstarávaní, zvyšovanie odbornosti a zisku pri nákupe.Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieOdborná konferencia určená pre primátorov a prednostov miest, starostov obci, zástupcov miestnych zastupiteľstiev, OSO,riaditeľov štátnych úradov a inštitúcií, pre riaditeľov a manažérov malých a stredných spoločnosti.
 
Kontaktná osoba
Meno: Radoslav Kožiak
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
radoslav.koziak
Telefón: 048/4462014
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: