Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu o migrácii a rozvojovej spolupráci pod názvom CoMiDe: Premostenie rozdielov. Medzinárodné stretnutie sa bude konať v Banskej Bystrice v dňoch 27. januára 2012.
 
Dátum: 27. 1. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Zasadačka 2
Odborný gestor: Otvorený európsko - slovanský dvor
Hlavný cieľ: Medzinárodné stretnutie sa koná v rámci európskeho projektu COMIDE so zámerom vytvoriť pozitívnu synergiu medzi migráciou a rozvojovou spoluprácou, ktorá je jedným z troch pilierov EÚ. Migrácia a rozvojová politika bývajú tradične považované za samostatné politiky, i keď dnes sú čoraz viac vnímané cez prizmu mnohých väzieb. Zatiaľ čo aktivity rozvojovej spolupráce napomáhajú riešiť niektoré základné príčiny prisťahovalectva vo svete, migrácia môže pozitívne prispieť k spoločenskému rozvoju, vrátane ekonomického rastu, sociálneho postavenia, alebo technologického pokroku v krajinách pôvodu aj v hostiteľských štátoch. Taktiež môže prispievať k dodržovaniu základných ľudských práv, práv detí, tým že bude rešpektovať základné práva pri realizácii projektov a bude dbať na to aby výsledky rozvojovej spolupráce tiež napomáhali celkovej demokratizácie spoločnosti a dodržovaniu občianskych práv spoločnosti.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Experti, zástupcovia rozvojových krajín: - Mignane Diouf, CONGAD - Rada mimovládnych organizácií pre rozvojovú spoluprácu - Prof. Alex Asiedu - člen vedeckej spoločnosti Centra migračných štúdií ako aj profesorom na katedre Geografie na Ghanskej Univerzite v Leone.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela