Úvod > Fakulta >

Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop

EKONOMICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
a
BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK
Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
a
BETTER FUTURE, s. r. o.
SNP 325/38, 962 31 Sliač
vás pozývajú na medzinárodný workshop.
Hlavný hosť
Profesor Leo Fernando Castelhano Bruno
Hlavným hosťom medzinárodného workshopu bude významný brazílsky profesor Leo Fernando Castelhano Bruno, ktorý v súčasnosti pôsobí na jednej z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií na svete. The Fundação Dom Cabral bola podľa 2011 Financial Times Ranking vyhlásená za najlepšiu „Business School“ v Južnej Amerike a za piatu najlepšiu na svete. Profesor Leo Fernando Castelhano Bruno sa vo svojej prezentácii podelí o osobné skúsenosti z oblasti vodcovstva, ktoré získal z pôsobenia vo viacerých významných vrcholových pozíciách spoločnosti SAMSUNG v Brazílii, ale i ako tréner výkonných riadiacich pracovníkov a žiak zakladateľa teórie situačného vodcovstva Dr. Paula Herseyho.
 
Dátum: 6. 6. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Poslucháreň P1 - nová budova
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodného workshopu je umožniť dialóg a podporiť aktívnu spoluprácu medzi akademickou pôdou a praxou, priniesť nové pohľady na možnosti využitia najnovších poznatkov z oblasti vodcovstva v súkromnom, verejnom a v treťom sektore.

Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.Význam vodcovstva v čase krízy. 2.Morálne vodcovstvo. 3.Vodcovstvo ako predpoklad výkonnej organizácie. 4.Vodcovstvo vo verejnom sektore. 5.Vodcovstvo v treťom sektore. 6.Vojenské vodcovstvo.
Ďalšie informácieProgramový výbor: Prof. Leo Bruno,The Fundação Dom Cabral, Brazília Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Mária Seková, PhD., Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Mgr. Dana Benčiková, PhD.,Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Ing. Marína Spirová, Riaditeľka banskobystrickej regionálnej komory SOPK PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD., Better Future, s. r. o.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Léo_Bruno_(30-09-2010)_-_Ingl (13. 2. 2012 17:18:00)
POZVANKA_NA_WORKSHOP.doc (13. 2. 2012 17:17:56)
Program medzinárodného workshopu_angl.doc (5. 6. 2012 10:10:12)
Program medzinárodného workshopu_slov-6.6.2012.doc (5. 6. 2012 10:09:59)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela