Úvod > Fakulta >

Etika v biznise

Dátum: 29. 2. 2012
Čas začiatku: 10:45
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa č.U 3
Odborný gestor: PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Dať študentom možnosť diskutovať o etických problémoch v biznise s odborníkom zo Školy manažmentu v Prahe.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta  Vránová
Titul: PaedDr.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marta.vranova
Telefón: 00421-48-4462532
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: