Úvod > Fakulta >

X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov

Dátum: 24. 5. 2012 - 25. 5. 2012
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: EF Inštitút ekonomických vied
Hlavný cieľ: Teoreticky a aplikačne poukázať na možnosti aktívneho starnutia využitím priestoru sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.


Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Spoločenské vedy a sociálno-ekonomické aspekty starnutia.Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie verzus aktívne starnutie.Verejné služby a starnutie.Dobrovoľníctvo ako nástroj sociálnej inklúzie staršej generácie. Príklady dobrej praxe.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Korimová
Titul: Prof.,PaedDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
gabriela.korimova
Telefón: 048/446 6224
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

POZVANKA s prihlaskou_KONFERENCIA 2012.pdf (20. 2. 2012 15:19:25)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: