Úvod > Fakulta >

Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"

Dátum: 16. 10. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, aula Rotunda
Odborný gestor: EF UMB Katedra financií a účtovníctva
Hlavný cieľ: Výmena poznatkov o rozpočtovej politike EÚ a jej vývoja na obdobie rokov 2014-2020, tvorby prostredia pre realizáciu podpory inovačných politík verejného a súkromného sektora.

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:A) Európa v kríze a vývoj európskych verejných financií na ďalšie obdobie B) Význam inovácií v kontexte Stratégie Európa 2020
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Orviská
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marta.orviska
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Conference Program.JPG (9. 10. 2012 14:16:22)
Invitation.pdf (20. 9. 2012 9:45:05)
Pokyny pre autora.pdf (6. 9. 2012 10:56:58)
Pozvanka_na_konferenciu.pdf (20. 9. 2012 9:45:10)
Program konferencie - zoznam príspevkov.doc (16. 10. 2012 17:20:04)
Writting_paper_guidelines.pdf (6. 9. 2012 10:54:36)
Zavazna prihlaska.doc (27. 8. 2012 13:20:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: