Úvod > Fakulta >

Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB

Dátum: 23. 3. 2012
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: EF-Katedra ekonómie UMB - Ing.Žaneta Lacová,PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť doterajších absolventov frankofónneho štúdia na UMB so vznikom Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici a s možnosťou absolvovania spoločných študijných programov na UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2616
 
Zoznam priložených súborov

PozvankaFSnaUMB.pdf (29. 2. 2012 16:29:02)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: