Úvod > Fakulta >

Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů

Katedra financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

si Vás dovoľuje pozvať na prednášku

doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D.
prorektora Vysokej školy ekonomickej v Prahe

"Odhady makroekonomických agregátů"
 
Dátum: 15. 3. 2012
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň U9, nová budova EF UMB
Odborný gestor: Katedra financií a účtovníctva
Hlavný cieľ: Prednáška je venovaná problematike odhadov makroekonomických agregátov, ich vypovedacím schopnostiam a vzájomným vzťahom v kontexte národných účtov. Diskutované sú problémy vymedzenia produktívnych činností, cenových prepočtov, revíznych odhadov i vzťahov medzi ročnými a štvrťročnými odhadmi.Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela