Úvod > Fakulta >

Multiodborová databáza EMERALD a budúcnosť akademického publikovania

Multiodborová databáza EMERALD a budúcnosť akademického publikovania
 
Dátum: 29. 3. 2012
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Odborný gestor: Radka Machková, EMERALD Group Publishing Limited
Hlavný cieľ: Prednáška o databáze Emerald, nových možnostiach a budúcnosti publikovania v akademickom prostredí.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prednáška o databáze Emerald, nových možnostiach a budúcnosti publikovania v akademickom prostredí.
Ďalšie informácieMgr. Michaela Mikušková Oddelenie informačných služieb UK UMB e-mail: michaela.mikuskova@umb.sk tel.: 048/446 53 11
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=649&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušková
Titul: Mgr.
Organizácia: Oddelenie informačných služieb UK UMB
E-mail:
michaela.mikuskova
Telefón: 048/446 53 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: