Úvod > Fakulta >

Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD

Dátum: 12. 4. 2012 - 13. 4. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - KOJK - kancelária 160, jaz.miestnosť 326
Odborný gestor: Mgr.Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Zorganizovať medzinárodnú skúšku z nemeckého jazyka
pre záujemcov o získanie certifikátu z radov študentov a verejnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie12.4.2012 - písomná časť skúšky-13.00 hod.-17.00hod. 13.4.2012 - ústná časť skúšky - 9.00 hod.- 12.00hod.
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 00421-48-446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: