Úvod > Fakulta >

Etické poradenstvo a profesionálna prax

Dátum: 6. 6. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Banská Bystrica
Odborný gestor: Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom podujatia sú výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností z poradenskej teórie a praxe, predovšetkým etického poradenstva, prezentácia a diskusia o ťažiskových problémoch, aktuálnych trendoch, dosiahnutých výsledkoch a návrhoch v etickom poradenstve na domácej, ale aj zahraničnej pôde,
prezentácia možností implementácie etického poradenstva v súvislosti s manažérstvom kvality; normami ISO (predovšetkým normy ISO 26 000 o spoločenskej zodpovednosti).
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Analýza súčasného stavu Výber čiastkových tém Návrhy inovačných prvkov a zmeny praxe etického poradenstva
Ďalšie informáciePoslaním organizovaného vedeckého podujatia je zrealizovať odborný diskurz k téme etického poradenstva. Zaslanie záväznej prihlášky s abstraktom je do 6.5.2012. Poplatok pre aktívnych účastníkov workshopu je 50 €, pre pasívnych účastníkov 20 €.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=911
 
Kontaktná osoba
Meno: Edita Kremničanová
Titul:
Organizácia: Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV UMB v Banske
E-mail:
edita.kremnicanova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: