Úvod > Fakulta >

Stretmutie manažmentov fakúlt, garantov ŠO, akademických senátov fakúlt a akademickej obce s rektorkou UMB k ďalším persepktívam rozvoja UMB

Dátum: 16. 1. 2008
Čas začiatku: 13.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: aula M. Beliana, FHV Tajovského 40, B. Bystrica
Odborný gestor:
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika