Úvod > Fakulta >

Starnutie v kontexte demografických zmien a starostlivosť o seniorov

Odborná prednáška na tému aktívneho starnutia súčasnej populácie, pripravená pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
 
Dátum: 25. 4. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Andrea Odlerová
Hlavný cieľ: Odborná prednáška na tému aktívne starnutie a starostlivosť o seniorov, pripravená pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aktívne starnutie, starnutie a demografické zmeny, starostlivosť o seniorov, solidarita medzi generáciami
Ďalšie informáciePrednášajúca: Mgr. Andrea Odlerová z Katedry sociálnej práce PF UMB
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=661&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Darina  Pazúriková
Titul:
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: darina.pazurikova@umb.sk
Telefón: 048-446 4252
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš