Úvod > Fakulta >

Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu

Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
Vás srdečne pozýva na prednášku:
Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
 
Dátum: 18. 4. 2012
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň U9, nová budova EF UMB
Odborný gestor: PhDr. Anna Zelenková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón:
 
Prednášajú:

Ing. Pavlína Donovalová
Ing. Lenka Považanová
 
Zoznam priložených súborov

Interkultúrny dialóg - pozvánka.doc (14. 4. 2012 8:30:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela