Úvod > Fakulta >

V4 Fórum inovatívneho učenia

Dátum: 26. 4. 2012 - 27. 4. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: FHV UMB, Tajovského 40
Odborný gestor: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. KTVŠ FHV UMB
Hlavný cieľ: Podnikavosť ako kľúčová kompetencia pre život
ŠKOLA verzus ZAMESTNÁVATELIA

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Čo chýba zamestnávateľom u absolventov škôl – a čo sa s tým dá robiť? Ako v mladých ľuďoch rozvíjať kľúčové kompetencie pre prax? Ako podporovať proaktívne myslenie u študentov a zamestnancov? Ako riešia problematiku u našich bezprostredných susedov?
Ďalšie informácieKonferencia privíta hostí z okolitých krajín V4. Program budú tvoriť krátke prednášky, ale najmä praktické workshopy, inšpiratívne príbehy z praxe a prípadové štúdie.
Web: http://www.experiencia.sk/Konferencie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tamara Greksáková
Titul: Mgr.
Organizácia: www.experiencia.sk
E-mail: office@experiencia.sk,
Telefón: +421-948-531210
 
Zoznam priložených súborov

V4 Fórum inovatívneho učenia.pdf (16. 4. 2012 13:31:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: