Úvod > Fakulta >

1. ročník recitačnej súťaže Puškinov pamätník

Dátum: 17. 4. 2012
Čas začiatku: 13,30
Čas ukončenia: 15,00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: učebňa č. 235 na Ružovej ul. v bloku C
Odborný gestor: Katedra slovanských jazykov, doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom krásu umeleckého slova v cudzom jazyku
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: ruský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ruská literatúra
Ďalšie informácieOživenie tradície prednesu v cudzom jazyku
Web: http://www.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta   Kováčová
Titul: Doc. PhDr., PhD.
Organizácia: Katedra slovanských jazykov, FHV UMB, Banská Bystr
E-mail:
marta.kovacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: