Úvod > Fakulta >

Prekladateľské soirée: Stretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc.

Stretnutia s poprednými slovenskými prekladateľmi vám dovolia nahliadnuť do zákutí ich pracovní a práce na prekladoch diel súčasných amerických autorov.
 
Dátum: 17. 4. 2012
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., PhDr. Katarína Feťková, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť sa s praktickými aspektmi procesu prekladu a fungovaním edičnej činnosti v praxi.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Preklad a kultúra
Ďalšie informácieStretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc. sa uskutoční ako prvé podujatie v rámci pravidelných prekladateľských soirée. Laická i odborná verejnosť ako aj študenti budú mať možnosť diskutovať s poprednými slovenskými prekladateľmi.
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Martin Djovčoš
Titul: PhDr., PhD.,
Organizácia: KAA FHV UMB
E-mail: martin.djovcos@umb.sk
Telefón: 0484464141
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: