Úvod > Fakulta >

PREKLAD A TLMOČENIE 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy“

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela a 15. výročia banskobystrickej translatológie.

 
Dátum: 18. 4. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Štátna vedecká knižnica, Lazovná č. 9, Banská Bystrica
Odborný gestor: Doc. Vladimír Biloveský, PhD.
Hlavný cieľ: Medzinárodné stretnutie, ktoré umožní popredným slovenským a zahraničným teoretikom i praktikom prekladu stretnúť sa a podeliť o nové poznatky z oblasti translatológie. Na podujatí sa zúčastnia aj študenti prekladateľstva a tlmočníctva, ktorí budú mať možnosť stretnúť sa a konfrontovať teórie s ich autormi.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
maďarský
poľský
ruský
francúzsky
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Všeobecná translatológia Odborný preklad Umelecký preklad Tlmočenie Didaktika prekladu a tlmočenia
Ďalšie informácieKonferencie Preklad a tlmočenie už 15 rokov spájajú popredných slovenských odborníkov z oblasti prekladu a tlmočenia a vytvárajú priestor pre odbornú diskusiu.
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Martin Djovčoš
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: KAA FHV UMB
E-mail:
martin.djovcos
Telefón: 0484464141
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: