Úvod > Fakulta >

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA, PRÁVO 2012

Predajná výstava zahraničných odborných publikácií z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a práva
 
Dátum: 24. 4. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Predajná výstava zahraničných odborných publikácií z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a práva
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Odborné zahraničné publikácie – politika a politológia, medzinárodné vzťahy, právo
Ďalšie informáciePredajná výstava zahraničnej odbornej literatúry, pripravená v spolupráci so spoločnosťou SLOVART-GTG, s.r.o.
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1036&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária  Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
maria.krobotova
Telefón: 048-446 7467
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš