Úvod > Fakulta >

UMB OUTDOOR CROSSFIT GAME 2012

Dátum: 25. 4. 2012
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: na atletickom štadióne UMB, Tajovského 40
Odborný gestor: PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Hlavný cieľ: otvorená súťaž pre študentov UMB a verejnosť
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:CrossFit je športový program na rozvoj kondície, kombinujúci rôzne tréningové metódy a náradie.
Ďalšie informácieSúťažia 4-členné družstvá (počíta sa čas prvých troch) a vyhodnotení budú aj najlepší jednotlivci. Ženy budú cvičiť s polovičnou hmotnosťou. Vypísané sú dve kategórie (vytrvalostná a silová). Ako súčasť podujatia je možnosť absolvovať vedomostný test.
Web: http://www.kondicnytrener.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Martin Pupiš
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Slov. asociácia kondičných trénerov a KTVŠ FHV UMB
E-mail: martin.pupis@umb.sk
Telefón: 00421-903-689368
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: