Úvod > Fakulta >

Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills

Dátum: 12. 10. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 22:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr.Mária Spišiaková, PhD .
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom konferencie je prezentovať význam cudzích jazykov v študijných programoch na VŠ.

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Invitation_conference_2012_Foreign languages as a bridge.pdf (21. 6. 2012 11:18:15)
Pozvánka_konferencia_2012_Cudzie jazyky ako most.pdf (21. 6. 2012 11:18:07)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: