Úvod > Fakulta >

XI. medzinárodná konferencia SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska pod názvom Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu / Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch

Dátum: 1. 7. 2012 - 3. 7. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied
Odborný gestor: Doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (prezidentka konferencie), PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (prezidentka SUNG)
Hlavný cieľ: XI. konferencia SUNG je vyvrcholením série podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti 20. výročia založenia SUNG v roku 1991 a je súčasťou podujatí venovaných 20. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1992 sa v Banskej Bystrici uskutočnila vôbec prvá konferencia SUNG. Odvtedy sa každé dva roky konali konferencie s výraznou zahraničnou účasťou na jednej zo slovenských univerzít. Stali sa významnou platformou umožňujúcou germanistom, vedeckým pracovníkom a učiteľom nemčiny zo všetkých typov škôl nielen výmenu skúseností a obohatenie ich vlastného výskumu či pedagogickej praxe prostredníctvom prednášok, vedeckých príspevkov a workshopov, ale poskytujú priestor aj na nadviazanie a zúročenie kontaktov na medzinárodnej úrovni. Konferencia je najvýznamnejším stretnutím členov germanistickej obce na Slovensku.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Didakticky, lingvisticky a literárnovedne zamerané sekcie
Ďalšie informácieZáštitu nad konferenciou prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín, rektorka UMB v Banskej Bystrici a primátor mesta Banská Bystrica. Učitelia nemčiny môžu účasťou na konferencii absolvovať prezenčnú časť programu kontinuálneho vzdelávania.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=4812, http://www.sung.sk/sung/8-TAGUNGEN/46-XI-Tagung-Banska-Bystrica
 
Kontaktná osoba
Meno: Nadežda Zemaníková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: UMB, FHV, Katedra germanistiky
E-mail:
Nadezda.Zemanikova
Telefón: +421/48/4465108, 4467415
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: