Úvod > Fakulta >

„Medias, Internet, Democratie“

V súčasnej modernej dobe vznikajú „nové“ médiá, nové metódy použitia, verejné miesta sa transformujú , zdá sa že „masmédia“ sú zavedené do nových ekonomických
modelov, ide o novú personalizáciu organizácie informácii rôznymi spôsobmi počnúc od „aktívneho“ spôsobu, kde sociálne siete, značne začlenené, zohrávajú dôležitú rolu. „Počítačovo zruční“ a nezruční občania rozvíjajú sociálne spôsoby v sieťach, s mobilnými
telefónmi alebo interaktívnymi televízormi, mnoho technologických vymožeností umožňuje nové spôsoby, ale ktoré taktiež nastoľujú novú číselnú identitu. Rýchle a rôzne možné prístupy k číselným dátam, výmeny uskutočňované prostredníctvom komunikačných prostriedkov si upevnili svoju pozíciu v praxi a stavajú vedľa seba existujúce inštitúcie (školu, univerzitu, ale taktiež aj políciu) v rámci novej
kognitívnej ekológie. Číselné dáta sú tvorené podľa využití a určujú tieto transformácie. Objavili sa nové formy „editorializácie, pretože interaktivita obsahov spôsobuje narušenie tradičného poňatia „autora“, taktiež aj „autority“ ako vo vedeckej práci, tak aj v
žurnalizme. V skutočnosti nové formy práce vedeckých komunít inovujú formy publikácie a spracovania poznatkov a siete spolupracujúcich výskumníkov zjednodušujú metódy
hodnotenia a overovania. Výmeny informácii medzi rovesníkmi sú v centre spoločnosti a digitálne sa stáva ústredným elementom mestského a krajinného plánovania a demokracie.
Tato medzinárodná konferencia umožní výmenu informácii ohľadom experimentov a analýz medzi špecialistami a občanmi rôznych krajín Európskej Únie a pokúsi sa analyzovať tento vývin a európske stratégie.
 
Dátum: 23. 4. 2012 - 27. 4. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: FPVaMV Banská Bystrica Slovenská republika, Nouvelle Université Bulgare – Sofia Bulgaria, Université Pierre Mendès France, Grenoble France
Odborný gestor: Prof. Gilles Rouet
Hlavný cieľ: Tato medzinárodná konferencia umožní výmenu informácii ohľadom experimentov
a analýz medzi špecialistami a občanmi rôznych krajín Európskej Únie a pokúsi sa
analyzovať tento vývin a európske stratégie. Cieľovými témami konferencie sú: digitálna demokracia a elektronická/digitálna participácia - využitia a paradoxy, nové médiá, sociálne siete a medzinárodné vzťahy ako aj médiá, internet, občianstvo a inovácia.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:digitálna demokracia a elektronická/digitálna participácia - využitia a paradoxy, nové médiá, sociálne siete a medzinárodné vzťahy ako aj médiá, internet, občianstvo a inovácia
Ďalšie informácieCelkovo prebehnú počas stanoveného dátumu tri konferencie vo vyššie uvedených miestach v rámci EÚ, menovite v Sofii, Banskej Bystrici a vo francúzskom meste Grenoble. Konferencia v Banskej Bystrici je stanovená na 25. apríla.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=3212
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Anna
Titul: Mgr.
Organizácia: FHV UMB KEKS Banská Bystrica
E-mail:
anna.slatinska
Telefón: 048/446 5122
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: