Úvod > Fakulta >

Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra Univerzitnej knižnice UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop
 
Dátum: 9. 5. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Eva Hollá
Hlavný cieľ: Podujatie usporiadané pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra Univerzitnej knižnice UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácii elektronického kníhkupectva EU Bookshop


Kategória: Iné
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prezentácia činnosti EDC UK UMB a siete EuropeDirect, výstava publikácií z EU Bookshop
Ďalšie informácieEurópske dokumentačné centrum UK UMB sa v rámci podujatia zapojí do celoslovenskej akcie Žlté ruže 2012
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=671&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Hollá
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
eva.holla
Telefón: 048-446 52 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš