Úvod > Fakulta >

Vedecká kniha 2012

Ôsmy ročník predajnej výstavy odborných publikácií od významných zahraničných vydavateľstiev
 
Dátum: 9. 5. 2012 - 11. 5. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Ôsmy ročník predajnej výstavy odborných publikácií od významných zahraničných vydavateľstiev
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Predajná výstava, odborné a vedecké publikácie
Ďalšie informáciePodujatie pripravené Univerzitnou knižnicou UMB v spolupráci s Vydavateľstvom a kníhkupectvom Malé centrum
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=670&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
maria.krobotova
Telefón: 048-446 74 67
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš