Úvod > Fakulta >

Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja

Dátum: 3. 5. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - nová budova -poslucháreň P6
Odborný gestor: EF -Katedra kvantitatívnych metód a inf.systémov-RNDr.R.Zimka,CSc.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Súčasný stav poznania v detekcii bodov zvratu ek.vývoja. Voľba a náplň vhodných ukazovateľov.Probitová analýza ako východiskové detekcie.Koyckovo posunutie ako základ hľadania "predstihových ukazovateľov detekcie.Možné smery ďalších prác.
Ďalšie informáciePrednášajúci: Dr.h.c.prof.Ing.Richard Hindls,CSc. rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe Dr.h.c.proef.Ing.Stanislava Hronova,CSc. prorektorka Vysokej školy ekonomickej v Prahe
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof.,RNDr.,CSc.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka_Prednáška_ prof. Hindls a prof. Hronová_3.5.2012.doc (27. 4. 2012 13:44:20)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: