Úvod > Fakulta >

Tlmočnícka empíria – ideál a realita

Dátum: 15. 11. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Aula, FHV UMB, Ružová 14, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Hlavný cieľ: Etablovaný tlmočník, pozvaný Katedrou germanistiky a Občianskym združením Filológ, prednáša o svojich profesionálnych skúsenostiach jazykového a kultúrneho mediátora na medzinárodných a domácich fórach v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:tlmočenie, interkultúrna a transkultúrna komunikácia, tlmočnícka etika
Ďalšie informáciePodujatie sa uskutoční v rámci Dní vedy a otvorených dverí 2012 na FHV UMB v Banskej Bystrici.
Web: http://www.fhv.umb.sk/ozf
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Bohušová
Titul: doc. PhDr. PhD.
Organizácia: Katedra germanistiky
E-mail: zuzana.bohusova@umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: