Úvod > Fakulta >

Tréner biatlonu 2012

Dátum: 19. 5. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:50
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: FHV UMB, Tajovského 40, č. m. 313
Odborný gestor: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, PhD. , prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Hlavný cieľ: Konferencia je zameraná na problematiku rozvoja a diagnostiku pohybových schopností v biatlone. Cieľom konferencie je prispieť k zvýšeniu efektívnosti tréningového procesu v biatlone.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Diagnostika v športe, rozvoj a diagnostika pohybových schopností, rozvoj hlbokého stabilizačného systému, voskovanie bežeckých lyží.
Ďalšie informácieVýstup z konferencie - zborník/CD vyžiadaných prednášok
Web: http://www.biathlon.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Božena Paugschová
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: KTVŠ FHV UMB
E-mail:
Bozena. Paugschova
Telefón: 048/446 7556
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: