Úvod > Fakulta >

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO V ROKOCH NESLOBODY 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme

Dátum: 22. 5. 2012 - 23. 5. 2012
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Banská Bystrica, kinosála Múzea SNP
Odborný gestor: Katedra histórie
Hlavný cieľ: Cieľom odborného podujatia je vytvoriť priestor primárne mladej a najmladšej generácii historikov na prezentovanie najnovších výsledkov historického výskumu rozličných aspektov vývoja Slovenska v období ľudáckeho, horthyovského, ľudovodemokratického a komunistického režimu.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aktivity rôznych osobností v čase totalitných režimov na Slovensku – Slovensko-poľské a slovensko-maďarské vzťahy
Ďalšie informáciePrednesené príspevky budú súčasťou plánovaného zborníka.
Web: http://www.fhv.umb.sk/
 
Kontaktná osoba
Meno: Anton Hruboň
Titul:
Organizácia: Katedra histórie
E-mail: tonohrubon@azet.sk
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Program konferencie.pdf (3. 5. 2012 13:49:21)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: