Úvod > Fakulta >

Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"

Projekt "PWP Regionálny animátor podnikania". Prezentácia koordinátora projektu Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL a partnera v projekte EF UMB.
 
Dátum: 14. 5. 2012
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, zasadačka č. 3 (dekanát)
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu je podpora spolupráce medzi inštitúciami podnikateľského prostredia (IPP) v oblasti stimulovania rozvoja inovatívnych podnikov. Čiastkové ciele sú vymedzené nasledovne:
- stimulovanie IPP k väčšej aktivite v oblasti inovatívneho podnikania,
- získanie praktického poznania problému akademikmi, ako aj získanie zručností v uplatňovaní inovácií v podnikoch,
- vypracovanie výstupu, ktorý napomôže zdokonaľovaniu spolupráce IPP s cieľom rozvoja podnikania a inovatívnosti.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

prezentacja_Bańska Bystrzyca.ppt (11. 5. 2012 9:47:15)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: