Úvod > Fakulta >

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XI.

Dátum: 10. 10. 2012 - 11. 10. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Katedra germanistiky, FHV UMB, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Hlavný cieľ: Odborná komunikácia a odborný text v lingvistickom, translatologickom, a didaktickom kontexte
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Komunikácia, odborné jazyky, právny jazyk, vlastnosti odborných textov z rôznych aspektov
Ďalšie informácieKonferencia sa v tomto roku koná v rámci osláv 20. výročia UMB
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Ivínová
Titul: Mgr.
Organizácia: Katedra germanistiky, FHV UMB
E-mail:
fhv.kge
Telefón: 048/446 55 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: