Úvod > Fakulta >

Siločiary súčasného lingvistického myslenia

Dátum: 4. 10. 2012 - 5. 10. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Odborný gestor: Doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.; Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je vedecká rozprava jej účastníkov o aktuálnych cieľoch a prístupoch v oblasti všeobecnej lingvistiky, konfrontačnej lingvistiky a sociolingvistiky
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Všeobecná lingvistika; 2. Porovnávacia lingvistika; 3. Sociolingvistika
Ďalšie informácieNa konferencii sa zúčastnia germanisti, slovakisti a bohemisti zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Príspevky budú uverejnené v konferenčnom zborníku.
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Lauková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a
E-mail: jana.laukova@fhv.umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: