Úvod > Fakulta >

Seminár k evidencii ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť na UMB

Metodický seminár pre pedagogických, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov UMB o evidencii a kategorizácii ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť. Informácie o zmenách, ktoré prinesie nová smernica MŠVVaŠ SR
 
Dátum: 15. 5. 2012 - 16. 5. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Michaela Mikušková
Hlavný cieľ: Metodický seminár pre pedagogických, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov UMB o evidencii a kategorizácii ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť. Informácie o zmenách, ktoré prinesie nová smernica MŠVVaŠ SR
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Evidencia ohlasov, spracovanie ohlasov – Smernica MŠ SR 13/2008-R, Smernica UMB, podklady k ohlasom
Ďalšie informácieSeminár bude vedený formou otázok a odpovedí. Bližšie informácie získate na Referáte evidencie projektov a ohlasov UK UMB
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1046&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušková
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
michaela.mikuskova
Telefón: 048-446 53 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš