Úvod > Fakulta >

Prezentácia Výročnej správy Amnesty International 2011

Prezentácia Výročnej správy Amnesty International za rok 2011
 
Dátum: 29. 5. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Gréta Kazimírová
Hlavný cieľ: Prezentácia Výročnej správy Amnesty International, ktorá hodnotí stav ľudských práv a ich dodržiavanie vo svete za rok 2011
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Výročná správa Amnesty International 2011, ľudské práva vo svete
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci s Bystrickou univerzitnou skupinou Amnesty International pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=690&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Gréta Kazimírová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: greta.kazimirova@umb.sk
Telefón: 048-446 12 38
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš