Úvod > Fakulta >

Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System

Dátum: 22. 5. 2012
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň - P6-NB
Odborný gestor: prof. RNDr .Rudolf Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Prepojenie input-output modelu a DEA modelu a jeho rozšírenie na analýzu eko-efektívnosti a analýzu zmeny produktivity v čase.
Ďalšie informáciePrednáša - Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr. Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity vo Viedni.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof., RNDr.,CSc.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: