Úvod > Fakulta >

KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"

Návšteva v rámci projektu KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies" (Interreg IVC).
 
Dátum: 12. 6. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, zadadačka č. 3 - dekanát
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Španielska delegácia: Gregorio Munoz Abad, splnomocnenec regionálnej vlády Castilla y Leon pre vedu a technológie a pani Wim Martens z Regionálnej rozvojovej agentúry Castilla y Leon.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Predmet workshopu: podpora inovácií zo strany regiónu/štátu, spolupráca medzi vedecko-výskumnou sférou a podnikmi, financovanie inovácií, skúsenosti, problémy, dobré praktiky, so zameraním na inovácie v turizme a službách
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Cieľom návštevy je zmapovať situáciu ohľadom podpory inovácií a inovačných politík v BBSK a pomoc BBSK nájsť riešenia na zlepšenie podpory inovácií v regióne.
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: