Úvod > Fakulta >

Vedecká kaviareň s Beloslavom Riečanom

Dátum: 7. 6. 2012
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Hotel Národný dom, Národná 11, 974 01 Banská Bystrica
Odborný gestor: Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Hlavný cieľ: Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hlavná téma: Matematická pravda a krása
Ďalšie informáciePo skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián  Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
vedecka.kaviaren
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: