Úvod > Fakulta >

Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”

The 17th EURAS Annual Standardisation Conference will be entitled "Standards and Innovation" and will be held on the 18th-20th of June 2012 at Košice, Slovakia. The organizers of this event will be the Faculty of Economics at Matej Bel University in Banska Bystrica (UMB) the Faculty of Economics at the Technical University of Košice (TUKE).
 
Dátum: 18. 6. 2012 - 20. 6. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Košice
Odborný gestor: Katedra financcií a účtovníctva
Hlavný cieľ: -
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Orviská
Titul: doc. Ing., Ph.D.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marta.orviska
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Final_programme_v2[1].docx (18. 6. 2012 12:08:01)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela