Úvod > Fakulta >

Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti

Podujatie "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti" organizovaný SAIA n.o.
 
Dátum: 16. 10. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Rektorát UMB, zasadacia miestnosť
Odborný gestor: SAIA n.o.
Hlavný cieľ: V rámci seminárov budú prezentované rôzne možnosti financovania výskumných mobilít. Predstavíme vám aktivity siete EURAXESS a služby, ktoré táto sieť výskumníkom ponúka. Osobitná pozornosť bude venovaná praktickým aspektom výskumnej mobility, menovite aplikácii Zákona o pobyte cudzincov a postupom pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Semináre sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov pôsobiacich na vysokých školách a výskumných ústavoch, ako aj vedúcich predstaviteľov vysokých škôl a výskumných ústavov, ktorí majú v kompetencii zahraničné vzťahy, vedu a výskum, pracovníkov zahraničných a študijných oddelení, oddelení pre vedu a výskum na vysokých školách a výskumných ústavoch. Účasť na seminároch je bezplatná.
Ďalšie informácieV prípade záujmu je potrebné sa registrovať prostredníctvom on-line formulára.
Web: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012
 
Kontaktná osoba
Meno: Antónia Ľachová
Titul: Mgr.
Organizácia: SAIA n.o. Banská Bystrica
E-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka-na-seminare-SAIA-EURAXESS_2012.pdf (12. 10. 2012 16:07:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: