Úvod > Fakulta >

Deň otvoreného prístupu

Odborný seminár v rámci svetového Týždňa otvoreného prístupu (22. - 28. 10. 2012)
 
Dátum: 24. 10. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum UK UMB, Tajovského 51
Odborný gestor: Ing. Igor Prokop
Hlavný cieľ: Odborný seminár v rámci svetového Týždňa otvoreného prístupu (22. - 28. 10. 2012) zameraný na osvetu a propagáciu otvoreného prístupu a inštitucionálnych repozitárov s ukážkou niektorých inštitucionálnych repozitárov.


Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:otvorený prístup, inšitucionálne repozitáre, vedecká komunikácia, vedecké publikovanie
Ďalšie informácieÚčasť z ČR
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1122&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Igor Prokop
Titul: Ing.
Organizácia: UK UMB
E-mail:
igor.prokop
Telefón: 048-446 52 13
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš