Úvod > Fakulta >

Tretí Vyšegrádsky okrúhly stôl o klimatických zmenách

Dátum: 1. 7. 2012 - 3. 7. 2012
Čas začiatku: 15:45
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Odborný gestor: Prof. Valentina Pidlisnyuk. Dr.Sc.
Hlavný cieľ: Výmena teórie a praxe v oblasti klimatických zmien s dôrazom na prínosy pre životné prostredie a rizikách výroby biopalív
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Udržateľnosť, ekonomika a vhodnosť bioenergetických riešení. Environmentálne prínosy a riziká produkcie plodín na výrobu biopalív. Fytoremediácia s použitím biopalív druhej generácie. Úloha zainteresovaných subjektov v danej oblasti - obavy používania biopalív.
Ďalšie informácieKonf. je určená pre pedagógov, výskumných prac.,študentov zaoberajúcich sa problematikou ochrany prírodých zdrojov. Abstrakty budú uverejnené v konf. zborníku s ISBN. Najlepšie príspevky v časopise "Scientific Notes of Kremenchuk National University".
Web: http://www.fpv.umb.sk/FPV/Third%20Vyshegrad%20Round-Table.doc
 
Kontaktná osoba
Meno: Valentina Pidlisnyuk
Titul: Prof., Dr.SC.
Organizácia: FPV UMB, Katedra životného prostredia
E-mail: valentina.pidlisnyuk@umb.sk; pidlisnyuk@gmail.com
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: