Úvod > Fakulta >

Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.

Dátum: 21. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, Poslucháreň- P7 /prízemie/
Odborný gestor: KE, KKMIS,KFU - EF UMB Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Vedecký seminár venovaný prezentácii dosiahnutých výsledkov riešiteľov a vzájomnej diskusii o otázkach monitorovania, merania rozsahu a skúmania motívov neplatenej práce v podmienkach SR a v komparácii so zahraničím.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Miriam Martinkovičová
Titul: Doc., PhDr.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
miriam.martinkovicova
Telefón: +421 48 446 2419
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka - vedecký seminár VEGA1-1141-11- 21.9.2012.docx (14. 8. 2012 8:40:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: