Úvod > Fakulta >

Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.

Dátum: 14. 6. 2012
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 24:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB- Aula Rotunda, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ing.Ladislav Klement, PhD. - prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Hlavný cieľ: Pripomenutie si založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: