Úvod > Fakulta >

Výberové konanie na prax do Švajčiarska.

Dátum: 12. 9. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Slávnostná aula
Odborný gestor: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR Banská Bystrica
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieVýberové konanie sa uskutoční za účasti švajčiarskych partnerov z SSTH Chur /ústny pohovor a test/.
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
peter.patus
Telefón: 048/446 2215
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: