Úvod > Fakulta >

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013

Dátum: 4. 3. 2013 - 5. 3. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická Univerzita Praha
Odborný gestor: EF UMB - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja B.Bystrica
Hlavný cieľ: Konferencia vytvára platformu pre prezentovanie výstupov z výskumu a projektov na obidva okruhy problémov a organizátori veria, že v Prahe sa v diskusii vytvoria námety na nové aktivity a ďalšiu medzinárodnú spoluprácu v rámci V4.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Obsahovo je konferencia zameraná na 2 okruhy problémov: I.Spoločné environmentálne problémy krajín Višegrádskej skupiny /V4/. II. Krajiny Višegrádskej skupiny ako koalícia v riešení environmentálnych problémov /v jednot.krajinách,v regióne alebo na globálnej úrovni/.
Ďalšie informácie-
Web: http://isb.vse.cz/visegrad-conference-on-common-environmental-problems/
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Švihlová
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
dana.svihlova
Telefón: +421 48 446 2016
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Call for Abstracts.doc (4. 9. 2012 13:43:29)
V4_ConferenceProgram.pdf (1. 3. 2013 12:46:01)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: