Úvod > Fakulta >

SAIA – Informačné stretnutie o novom Bulletine SAIA 2013/2014 a aktuálnych uzávierkach štipendií

Informačné stretnutie o aktuálnych ponukách a štipendiách na mobilitu do zahraničia
 
Dátum: 4. 10. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51, 1. poschodie
Odborný gestor: Mgr. Antónia Ľachová
Hlavný cieľ: Informácie pre študentov, doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov o štipendijných možnostiach, programoch, uzávierkach prihlášok a ponukách na akademický rok 2013/2014, štipendiách a projektoch Akcie Rakúsko – Slovensko
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:štipendiá do zahraničia, akademická mobilita, uzávierky prihlášok
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci s organizáciou SAIA, n.o.
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1109&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Hollá
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
eva.holla
Telefón: 048-446 52 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš