Úvod > Fakulta >

Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market

Dátum: 26. 9. 2012 - 27. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Poslucháreň- P 112 HB
Odborný gestor: EF UMB - KEMP - Ing. Ľuboš Elexa ,PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa, Alena Halušková
Titul: Ing,,PhD. , Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail: lubos.elexa@umb.sk, alena.haluskova@umb.sk
Telefón: 048/446 2711, 048/446 2197
 
Zoznam priložených súborov

Workshop-26.-27.9.2012.doc (20. 9. 2012 13:41:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: