Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013

Dátum: 28. 9. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň - P 112 HB
Odborný gestor: Ing. Alena Halušková
Hlavný cieľ: Podanie informácií o štúdiu, inštruktáž k AIS.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Halušková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
alena.haluskova
Telefón: 048/446 2197
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: