Úvod > Fakulta >

ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA

Dátum: 11. 10. 2012
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň - P 324 HB
Odborný gestor: Ing. Alena Halušková
Hlavný cieľ: Oboznámenie študentov /aj doktorandov / EF UMB s možnosťami získania prostriedkov na mobility cez programy SAIA.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Halušková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
alena.haluskova
Telefón: 048/446 2197
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: